לוגו - אלמוג מידע עסקי וחקירות

הברחת נכסים בהליך גירושין

בני זוג לא מעטים, הנמצאים בהליכי גירושין בוחרים להעלים חלקים מהרכוש הפרטי, אשר צברו עם בני - זוגם, כדי לזכות בנתח גדול יותר מהרכוש לאחר הפרידה.
מעקבים-ותצפיות

כיצד יש למנוע הברחת נכסים במסגרת הליכי גירושין?

 

בני זוג לא מעטים, הנמצאים בהליכי גירושין בוחרים להעלים חלקים מהרכוש הפרטי, אשר צברו עם בני – זוגם, כדי לזכות בנתח גדול יותר מהרכוש לאחר הפרידה.

לרוב מבוצעת ההברחה באמצעות חברות ובסיוע צד שלישי ולעיתים קרובות המהלך מתוכנן היטב ונעשה בתחכום. על הצד הנפגע לפעול בהקדם כדי להשיב לעצמו את מה ששייך לו ולהבהיר לצד המעוול שזאת אינה הדרך הנכונה אל העושר.

משרדנו פועל בתחום שנים רבות ונתקלנו באין ספור מקרים ורעיונות אך כולם משאירים חותם שניתן לאתר. להלן מספר קצר של דוגמאות לדרכים מקובלות להברחת נכסים: הוצאת כספים מחשבונות הבנק המשותפים והעברתם לחשבונות חדשים הרשומים ע"ש צד ג', מכירת נכסי דלא ניידי, רישום משכנתאות פיקטיביות בנכס משותף, יצירת הפסדים מלאכותיים בעסק בסמוך למועד הגירושין ואי דיווח אודות הכנסות ב-'מזומן'.

פנייה לבית המשפט לקבלת צווי מניעה וצווי עיקול מאפשרת עצירת הברחת הנכסים אך לשם כך יש צורך בהשגת ראיות לחיזוק הבקשות ונטל ההוכחה מוטל על כתפיו של הצד הטוען שבוצעה הברחת הנכסים. מתגרשים רבים גילו להפתעתם כי בית המשפט בו תלו את יהבם נותן רק במקרים נדירים צו 'אנטון פילר' (צו בימ"ש בהליך אזרחי המאפשר לתובע לתפוס נכסים שקיים חשש כי הצד השני יעלימם במהלך המשפט). בית המשפט דורש הוכחות ולא חשדות!

כדי להשיג את פירוט הנכסים המוברחים והוכחות כי אכן הוברחו מתוך הרכוש המשותף יש להעזר בשירותיו של משרד חקירות. משרד חקירות בעל ניסיון יוכל לבנות אסטרטגיה ופעולות חקירה מקצועיות אשר יאפשרו גילויי של כלל הנכסים השייכים לשני הצדדים, על מנת לאפשר חלוקה הוגנת בין בני – הזוג.

על משרד החקירות לפעול ללא לאות, לאתר את ניסיונות ההברחה ואת הרכוש ולהביא ראיות תומכות שיוצגו בפני בית המשפט (לעיתים אפילו אין בכך צורך לאחר שהצד המבריח מבין שההברחה נחשפה).

בני – זוג רבים מונעים במתכוון מבני – זוגם לקבל מצג מהיימן אודות העסק, החברה , הנכסים וחשבונות הבנק ומעדיפים להציג את המצב הכללי בחוסר. רבים אינם מאפשרים גישה לחשבונות הבנק ולמסמכים אודות הרכוש אשר נצבר.

החקירה הכלכלית מהווה את המודיעין העסקי הבסיסי.

בסיס המידע בחקירה כלכלית יכלול:

  • מידע אודות סניפי הבנק בהם מנהל בן – הזוג והחברה , הנמצאת בשליטתו , את כספיהם.
  • מידע אודות נכסי דלא ניידי הרשומים בבעלות בן – הזוג לרבות : נכסים אשר נמכרו לאחרונה ו /או הוברחו ללא ידיעת הצד השני.
  • מידע אודות זיקה לחברות, לעסקים ולהכנסות של בן – הזוג.
  • זכויות פנסיוניות , חסכונות וכספים חוץ – בנקאיים הרשומים ע"ש בן – הזוג.
  • נכסים, כספים ורכוש אחר אשר עבר לצד שלישי ללא הסבר הגיוני מלבד הברחת נכס. בד"כ יהיה הצד השלישי אדם קרוב למבריח ואף מוכר היטב לצד הנפגע.

לעיתים, ממצאי החקירה מגלים ללקוח מידע אודות נכסים וממון אשר לא ידעו על קיומם ולעיתים – מעוררים שאלות להמשך.

לדוגמא:

למשרדנו פנתה אישה שנפרדה לאחרונה מבעלה.

הלקוחה ציינה כי במהלך הנישואין היא לא עבדה והמשפחה חיה ברמת חיים גבוהה מאוד. לאחר הפרידה טען הבעל כי העסק נקלע לקשיים ואין באפשרותו להמשיך ולממן את האישה ואת ילדיהם המשותפים. הבעל אף גיבה את טענותיו בדוחות כספיים שנראו תקינים ומהימנים.

התנהלות כזאת מלמדת בד"כ כי הבעל נערך למפרע במטרה להקטין את דמי המזונות לאחר הגירושין. דוח החקירה הכלכלית הראה כי עם פרוץ המשבר בנישואין, מכר הבעל נכסים משותפים, ללא ידיעת רעייתו בנפרד, וכן העתיק את פעילות החברה שלו לחברה חדשה הרשומה ע"ש אחיו כך שהחברה שהיא חלק מהרכוש המשותף נותרה ריקה מתוכן.

 בזכות הממצאים הצליחה הלקוחה להפוך את הקערה על פיה ולהגדיל את תשלומי המזונות.

דוגמא נוספת:

לאחרונה פנה אלינו בעל , אשר רצה לאתר רכוש הרשום רק ע"ש פרודתו. לבני – הזוג אין ילדים משותפים.

האישה טענה בפני בית המשפט כי היא חסרת כל ובקשה מזונות גבוהים לכלכלתה. הבעל שהעניק לרעייתו קצבה חודשית נדיבה במהלך שנות הזוגיות ובנוסף מימן את הבית ואת כל צרכיה, חשד שהשקיעה את הכספים שהעביר אליה ולא עשתה בהם כל שימוש.

האישה הצהירה בעקביות בפני בית המשפט כי נותרה חסרת כל.

באמצעות חקירה, עלה בידנו לאתר כי בבעלות האישה דירה, הרשומה ע"ש קרובת משפחתה ומושכרת לצד ג' .

חוקרות המשרד עשו שימוש בטכניקות דיבוב מתוחכמות באמצעותם סיפרו הדיירים כי פרודת הלקוח הינה 'בעלת הבית' וכספי השכירות משולמים לה ישירות. לא זאת בלבד אלא שבאמצעות חקירה כלכלית , עלה בידנו לאתר חשבון בנק ובו מאות אלפי ₪ הרשום ע"ש אמה הקשישה של הפרודה שאף תועדה מספרת לחוקרות  כי הכספים בחשבון שייכים לבתה.

בהתאם לממצאי החקירה, בית המשפט לא קיבל את טענת האישה ופסק כי חשבון הבנק והדירה שייכים לרכוש המשותף.

הברחת נכסים במסגרת הליך גירושין יכולה להפוך לחרב פיפיות שנאמר :

 ”רוֹמְמוֹת אֵל בִּגְרוֹנָם וְחֶרֶב פִּיפִיּוֹת בְּיָדָם“  .(תהלים קמט , פסוק ו).

בן – הזוג אשר פעל שלא ביושר וניסה ליצור מאזן נכסים פיקטיבי עלול גם למצוא עצמו מסובך משפטית בעבירת צווארון לבן.

כשיש ספק מומלץ לפנות למשרד חקירות ולבדוק את הנתונים לעומק על מנת לאתר את הרכוש המוברח ולהשיבו.

משרדנו מייעץ בתחום זה לבן זוג בהליכי גירושים ומשתף פעולה עם עורכי דין בתחום המבקשים לערוך סיעור מוחות כדי לקדם את ענייני לקוחותיהם.

למידע נוסף :

https://almog-investigator.co.il/

ורק העיקר סמוי מן העין