לוגו - אלמוג מידע עסקי וחקירות

חדלות פירעון והברחת נכסים בצל משבר הקורונה

כאשר יש חשד להברחת נכסים יש לפעול ולגלות את צד ג' אליו הוברחו הנכסים ולהוכיח לבית המשפט כוונת מירמה וחוסר תום לב ולמנוע את הכרזת העסק החייב או החברה החייבת כחדלי פירעון.
סמל מח ירוק

כיצד החוקר הפרטי מסייע בהתמודדות עם חדלות פירעון והברחת נכסים

בצל משבר הקורונה ?

 עקב מגיפת הקורונה נקלעו עסקים רבים למשבר פיננסי שיוביל לפניה להליך "הפטר" במסגרת "חוק חדלות הפירעון ושיקום כלכלי". על מנת לשמור על רכושם מפני הנושים חלקם יפעל בניגוד לחוק ויבריח נכסים מתוך הרכוש המיועד לתשלום החובות. ההברחה מתבצעת בדרכים רבות ומגוונות כשהבולטות בהן העברת הרכוש לחברה חדשה הממשיכה בפעילות ורשומה ע"ש בעל מניות אחר, העברה רכוש לצד ג' (בד"כ בן משפחה), ריקון חשבונות הבנק, מכירת נכסי דלא – ניידי , רכבים ומלאי.

 כאשר יש חשד להברחת נכסים יש לפעול ולגלות את צד ג' אליו הוברחו הנכסים ולהוכיח לבית המשפט כוונת מירמה וחוסר תום לב ולמנוע את הכרזת העסק החייב או החברה החייבת כחדלי פירעון.

לזמן משמעות מכרעת לאפשרות לאתר את הנכסים המוברחים ולאפשרות לתפוס אותם בטרם ימומשו או יעברו ידיים נוספות. במצב זה , מומלץ לנושה ו/או לעוה"ד מטעמו לפנות לחוקר פרטי מורשה לבדיקת החשדות ולאיסוף ההוכחות.

פעולות החקירה הבסיסיות של החוקר הפרטי יכללו :

  • איסוף מידע ראשוני על פעילות החברה ובעלי השליטה ובעקבותיו המלצה על כיווני חקירה.
  • איתור עסקים חדשים שפתח בעל החוב או שותפות סמויה בעסקים.
  • איתור חברות קשורות וחברות בעלות זיקה לבעלי השליטה בחברה.
  • בדיקת רמת החיים של בעל החוב והאם היא תואמת את מצבו המוצהר.
  • איתור הברחת נכסים ע"י החברה ועל ידי יחידים ערבים לחוב.
  • השגת ראיות לניהול עסק בתרמית וביצוע פעולות מירמה.
  • בדיקה האם מתבצעת העדפת נושים.
  • איתור מבצעי העבירה והוכחת מרכיב הידיעה בעבירה.
  • תשאול בעלי התפקידים לפי סעיף 228 לפקודת החברות.

 

החקירה תחשוף בין היתר את הנסיבות שהביאו את החברה להיקלע לקשיים, האם בוצעה תרמית במטרה להבריח נכסים והאם הועדפו נושים על פני אחרים.

עם איסוף הממצאים מכין החוקר דוח חקירה המהווה חוות דעת מומחה. במידת הצורך החוקר יעיד בבית המשפט אודות הממצאים. מאחר ובעל העסק החייב / בעל השליטה בחברה החייבת יחקרו בהמשך ההליך על ידי הכנ"ר הממצאים יסייעו לסכל את הליך "חדלות הפירעון" כשיוכח שהוברחו נכסים, הוסתר מידע וכל ממצא אחר הנוגע לחוסר תום הלב של החייב.  

ביצוע חקירה להברחת נכסים בהליך "חדלות פירעון" הינו מאתגר ומורכב ובמהלכו יתמודד החוקר עם קשיים רבים הכוללים :

היעדר שיתוף פעולה של בעלי השליטה בחברה והמסייעים להם, השמדת מידע, העלמת ראיות והברחת נכסים נוספת. יתרה מזאת, ברוב המקרים ולמרות החשיבות, חולף פרק זמן רב בין ביצוע המירמה והברחת הנכסים לבין ביצוע החקירה וההליך המשפטי.

דוגמא לשימוש מושכל בשירותי חוקר פרטי :

למשרדנו פנה לקוח, אשר חברה מתחום הפלסטיקה חייבת לו מיליוני שקלים.

הלקוח חשש כי החברה תפנה למשרדי "כונס הנכסים הרשמי" במטרה להכריז עליה כ -"חדלת פירעון". הערבות האישית שחתם בעל השליטה בחברה נראתה בשלב הראשוני כחסרת ערך מאחר וכאשר הגיע המועד למימוש הערבות טען בעל השליטה כי נותר בחוסר כל.

הנושה חשד כי בעל השליטה אינו אומר אמת ופנה למשרדנו שנבדוק את חשדותיו. לאחר חקירה מאומצת התברר כי בעל השליטה בחברה החייבת ממשיך לעבוד ועסקיו מתייצבים אך בכובע אחר.  את פעילות החברה החייבת הוא העתיק לחברה הרשומה ע"ש קרוב משפחתו. מאיסוף מידע מודיעני נאספו הוכחות כי החברה החדשה קבלה לאחרונה מקדמה מחברה זרה עבור הזמנת מוצרים.

במהלך ביצוע החקירה נפגשו החוקרות עם בעל השליטה ועם מקורביו וכתוצאה מהליכי דיבוב ואיסוף מידע מודיעיני הוכחנו כי החייב הינו למעשה 'שותף סמוי' בחברה החדשה. בעל המניות הרשום הינו למעשה 'קוף' הרשום באופן פיקטיבי בלבד ואינו מעורב בעסקי החברה ואילו מיודענו הוא בעל המניות והמנהל בפועל.

הלקוח הגיש תביעות כנגד החברה החייבת במטרה להשיב את הנכסים המוברחים לבעלותה וכן ישירות כנגד בעל השליטה בה.

בהמשך הסתבר כי החשש היה מוצדק והחברה החייבת  פנתה לכנ"ר בבקשה להכרזתה כ -"חדלת פירעון" . עוה"ד של הלקוח התנגד ובהסתמך על הממצאים שהושגו בחקירה דחה הכנ"ר את הבקשה.

בתי המשפט בישראל אינם רואים בעין יפה מהלכים של הברחות הנכסים ורשאים לבטל את העברת הרכוש מכוח סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם 1980.

ד"ר עומר קמחי התייחס לדילמה העומדת בפני בתי המשפט במסגרת המאמר " דיני חדלות פירעון – מגישה חברתית לגישה כלכלית " : "…גם אם נניח שבית  ־ המשפט מעריך בצורה מדויקת כי שיקום החייב הוא האפשרות העדיפה הן מבחינת החייב והן מבחינה חברתית, לא ברור ששיקום כזה מוצדק כאשר הוא נעשה על ־ חשבון נושה שנפגע מהפרה יסודית  ואשר אינו מפוצה על הנזקים שגרמה לו ההפרה ."

 ישראל הינה כר דשא פורה למעשי מרמה והימנעות מתשלום חובות, אולם באמצעות עבודת חקירה מאומצת ואסטרטגיה חקירתית מגובשת ניתן למנוע ניצול לרעה של הסעדים העומדים בפני החייבים  במסגרת "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי" ,לאתר הברחת נכסים ולמקסם את השבת החוב כלפי הלקוח .

www.almog-investigator.com

ורק העיקר סמוי מן העין