תרגילי חקירה

"בתחבולות תעשה לך מלחמה" (משלי כ"ד , ו')

תרגילי חקירה הינם כלי מקצועי ייחודי בתוך תחום החקירות הפרטיות, הדורש ידע רחב באומנות השיחה, תושיה, תעוזה, חשיבה מחוץ לקופסא, יכולת משחק ואלתור, ולחוקרת פרטית יש בו יתרון משמעותי על פני חוקר.

המטרה של תרגילי חקירה היא להשיג את המידע הנדרש, תוך שיתוף פעולה מלא של הצד הנחקר, מבלי שהוא מבין שהוא מפליל את עצמו, בכל נושא ובכל תחום בו מתבצעת החקירה.

תרגילי-חקירה

השיטה – בניית סיפור כיסוי אמין אשר פותח לנו את הדלת בדרך להשגת המידע הרלוונטי. 

על מנת לקבל את התוצאות הרצויות נדרשת הכנה טובה ולמידת האובייקט בצורה מעמיקה, על חוזקותיו וחולשותיו.

כל החקירות של משרד החקירות "אלמוג מידע עסקי וחקירות" מוקלטות ומצולמות, מבוצעות כחוק, ותוצאות החקירה קבילות כראיות בבית המשפט במידת הצורך.